Archívum: 2013-05

Ritka betegségek – diagnosztikai kihívások

Dr. Garzuly Ferenc, Dr Pfliegler György

Egy-egy betegség diagnosztizálása az orvost nehéz feladat elé állíthatja. A kihívás komoly, hiszen gyógyító tevékenysége elsősorban a helyes diagnózisra épül. Ennek tudatában kell arra törekednie, hogy az olyan, nehezen kórismézhető bajokat, mint amilyenek az úgynevezett “ritka betegségek” – amelyek összességükben valójában nem is ritkák -, felismerje. Ügyelnie kell azokra a helyzetekre is, amelyek a diagnosztizálást zavarhatják – várandósságban például a megszokott panaszok álruhájában jelentkezhet a betegség. A tájékozottság segíti a diagnosztikai tevékenységet, és jártassá is tesz nem hétköznapi betegségek orvosi megközelítésében.
A könyv szerzőinek célja  az orvosok, orvostanhallgatók támogatása. Az ország keleti és nyugati részében, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumban, valamint a szombathelyi Markusovszky Kórházban az utóbbi években diagnosztizált esetek közül közel hatvan kerül a könyvben klinikai és patológiai nézőpontból bemutatásra, számos ábrával, megközelítően száz színes oldalon.

Kiadás éve: 2013
ISBN:978-963-9771-88-8
Bolti ára: 3300 Ft, internetről rendelve 2800

Megrendelés: Ritka betegségek-diagnosztikai kihívások könyv @ HUF 2 800,00
2013-05-07 • Kategória: Belgyógyászat, Fertőzések, Orvosi könyv • Hozzászólások lezárva

Professzionalizmus a pszichiátriában

Glen O. Gabbard, MD. & mtsai

Lehet-e szerelem a terapeuta és a páciens között? Fogadhat-e el ajándékot a klienstől? Mi van akkor, ha a terapeuta, vagy a páciens előítéletes? Van-e a pszichiátriai, pszichoterápiás szakmában előítélet nők, melegek, egyéb vallási kisebbségek irányában? Egyáltalán mitől professzionális egy pszichiáter, vagy pszichoterapeuta? Ki teszi azzá, mik a kritériumai annak, hogy ő szakma mestere? Az esetleírásokkal gazdagon illusztrált könyv szerzői utánajárnak a professzionalizmust befolyásoló tényezőknek és részletezik annak elvi alapjait. Számba veszik az etika és a professzionalizmus érintkezési pontjait, beleértve a kutatáshoz kapcsolódó etikai kérdéseket, az adományozást és a pszichiáterek és gyógyszeripari cégek kapcsolatát. A szerzők azt is áttekintik, hogyan alkalmazhatók a professzionalizmus elvei a nemi, etnikai és szexuális irányultságot érintő témákban. A Professzionalizmus a pszichiátriában kötelező olvasmány minden oktató és szakember számára, aki szeretné jobban megérteni a professzionalizmus, az etika és a határsértések elkerülésének relációit.

Kiadás éve: 2013
ISBN:978-963-9771-91-8
Ár: 3150 Ft

Megrendelés: könyv Professzionalizmus a pszichiátriában @ HUF 3 150,00
2013-05-06 • Kategória: Orvosi könyv, Pszichiátria • Hozzászólások lezárva

Pszichiátriai Lexikon


Prof. Ozsváth Károly munkája, Szerkesztette: Dr. Takács Éva

A Magyar Pszichiátriai Társaság által a 2012-es év Nyírő Gyula Díjjal jutalmazott kötete!

A szerkesztő és szakavatott munkatársai a magyar pszichiátriai fogalomtár nagyméretű birodalmát hozták létre ebben a lexikonban, amely bolyongásra alkalmas, de az olvasás során a világos fogalmazások miatt az eltévelyedés veszélye (Dante-i selva oscura, sötétlő erdő) nem áll fenn.

A pszichiátria állandóan fejlődő diszciplina, újabb és újabb korszerű vizsgálómódszerek jelennek meg benne és egyre más tudományterületekkel kapcsolódik (példaként: kognitív idegtudomány, in vivo agyi képalkotó eljárások, molekuláris biológia/genetika), az alap azonban feltehetően marad. Akiben bármilyen érdeklődés, olthatatlan vágy keletkezik, hogy a pszichiátria szakkifejezéseinek terén ismereteit gyarapítsa, tudásszomját oltsa, nem kell messzeségbe mennie, idegennyelvű írásokat forgatnia, jelen lexikon olvasása ajánlható. Egy ősi kínai közmondás szerint „távoli kút vize nem alkalmas közeli tűz oltására” (Yüan shui chiu pu liao chin huo).

Merítsenek hát a közeli kútból!

Oldalszám: 500
Kiadás éve: 2011
ISBN: 978-963-9771-55-0
Bolti ára:
6300 Ft, internetről rendelve 5300 Ft

Megrendelés: Pszichiátriai Lexikon könyv @ HUF 5 300,00
2013-05-05 • Kategória: Pszichiátria, Tankönyv • Hozzászólások lezárva

LSD pszichoterápia

Stanislav Grof dr.

Stanislav Grof dr. kutató-orvos, pszichoterapeuta, a 60-as években a Prágai Pszichiátriai Intézetben, Csehszlovákiában kezdte LSD kutatásait, melynek eredményeit sikeresen integrálta lélekgyógyító gyakorlatába.
Az LSD pszichoterápia izgalmas és provokatív mű, ami az emberi tudat, az érzékelés és a valóság természetével kapcsolatos kérdéseket is felvet. Grof forradalmian új lélektanának megalkotása által, valamint a „nem szokványos tudatállapotok pszichológusaként”, a spirituális krízisek demedikalizálásának úttörőjeként írta be magát a lélektan történetébe. Grof kutatásaira építve az emberi elme, a tudat és a tudattalan újszerű térképét vázolja fel, amiben helyet kapnak a módosult tudatállapotok, a transzcendens tapasztalások, a pre- és perinatális (születés előtti és születés körüli) élmények, a faji, a kollektív és a filogenetikus emlékek, az archetipális képek vagy akár a sámáni transzállapotok illetve a halálközeli élmények is. Az LSD pszichoterápia könyv Grof transzperszonális pszichológiájának az alapvetését képezi, egyszerre tudományos igényű mű illetve kaleidoszkópszerű olvasói kalandra hívó szöveg, ami a lélek mélyrétegeit tárja fel az érdeklődők előtt.

Kiadás éve: 2013
ISBN:978-963-9771-90-1
Ár: 5500ft

elfogyott

2013-05-02 • Kategória: Orvosi könyv, Pszichiátria, Pszichoanalízis, Pszichológia, Pszichoterápia, Szkizofrénia • Hozzászólások lezárva