«Rehabilitáció» elemei

A krónikus betegséggel élők orvosi, pszichológiai és társadalmi rehabilitációja


Szerkesztők: Gy. Kiss Enikő – Polyák Lilla

A kötet első fejezetében az egészségpszichológiai szemlélet biopszichoszociális megközelítésével ismerkedhetnek meg, melyben a beteg lelki, testi-biológiai adottságai és szociális környezetének sajátosságai együttesen jelennek meg. A további pszichológiai fejezetek a különböző krónikus betegekkel történő terápiás, rehabilitációs tevékenységet mutatják be, melyek áttekintésekor a figyelmes olvasó észreveheti, hogy a megbetegedések specifikus jellemzőin túl a lelki tényezőkben mennyi hasonló folyamat zajlik le a megbetegedett emberben az egészségesség elvesztésétől, „gyászától” kezdve a különböző megküzdő és elhárító folyamatok megjelenéséig, amellyel a szakembernek dolgoznia kell. A szociális rehabilitációval foglalkozó fejezetek fókuszában az a társas, társadalmi közeg áll, amely a beteg miliőjét, életterét jelenti.
A kötet zárófejezete a civil szerveződés szerepét hangsúlyozza, amely a sorstársaknak nyújtott társas támogatás szervezeten belül történő megsegítésére mutat példát.

A 2. kötettel együtt megvásárolható az “Egészség rehabilitációs füzetek 1–2” címszónál 1600 Ft/csomag áron.

Oldalszám: kb 150
Bolti ára: 1400 Ft, kedvezményes ár: 700 Ft
Kiadás éve: 2010

Megrendelés: krónikus krónikus @ HUF 700,00
2012-07-13 • Kategória: Rehabilitáció • Hozzászólások lezárva

A személyes és társas tényezők szerepe a rehabilitációs munkában

Gy. Kiss Enikő – Polyák Lilla (szerk.)

Egészségrehabilitációs füzetek – 2.
A kötet középpontjában a krónikus betegséggel élők testi, lelki és szociális támogatásának kérdései állnak. A kötet fejezetei öt fő egységre tagozódnak és foglalkoznak a társas támasz szerepével, a rehabilitációt és életminőséget befolyásoló pszichológiai tényezőkkel, a komplex rehabilitáció elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a társadalmi integráció és esélyegyenlőség lehetőségeivel, valamint a fogyatékosok ellátását és életminőségét segítő gyakorlatias feladatokkal.
Jelen kötetünkben emellett szó esik a személyiség pozitív erőforrásairól, vagyis azon személyiségtényezők feltárásáról, amelyre támaszkodva a beteg saját gyógyító erejét növelni tudja, s amellyel életminőségére pozitív hatást gyakorolhat.

Az 1. kötettel együtt megvásárolható az “Egészségrehabilitációs füzetek 1–2” címszónál 1600 Ft/csomag áron.

Kiadás éve: 2012
Oldalszám: 208
ISBN 978-963-9771-60-4

Megrendelés: A személyes és társas tényezők szerepe a társas munkában A személyes és társas tényezők szerepe a rehabilitációs munkában @ HUF 1 200,00
2012-06-12 • Kategória: Rehabilitáció • Hozzászólások lezárva

A lótuszevő eszmélése

Krízis és önmeghaladás

Csürke József

A homo patiens, Viktor E. Frankl szenvedő ember figurája, szenvedés-képessége révén kíván létében értelmet felfedezni: a beteljesülés és kétségbeesés dimenziójában, a végzetes sikertelenségben is ki tudja önmagát teljesíteni. A krízisben szenvedő ember lehetőséget fedez-het fel egy magasabb minőség egy mélyebb értelem vegtalálására. A szenvedés ezáltal válik értelemlehetőséggé. A lélektani krízis jelen-sége így a lét- és önmegértés reflektív folyamataként mutatkozik meg, amely létezésünk alapkérdéseivel való kapcsolatunkat definiálhatja. A krízisben felmerülő megoldási kísérletek elgondolása során ezáltal mélységeiben tekinthetünk önmagunkba. A lélektani krízis jelensége a hétköznapi és szakmai diskurzusokban általában negatív állapotként, egy sokrétegű folyamat kedvezőtlen, destruktív állomásaként konstituálódik. (tovább…)

Megrendelés: A lótuszevő eszméllése könyv @ HUF 2 900,00
2011-09-08 • Kategória: Pszichológia, Rehabilitáció • Hozzászólások lezárva

Reflective Recovery – E-BOOK VERSION!Marta B. Erdos, Gabor Kelemen, Jozsef Csurke, Joan Borst

In this book we invite the reader to take a few steps into the “multiverse” of 12-step fellowship recovery cultures. These fellowships exist in many different countries to guide and help dependent persons in their personal journey towards recovery. Twelve-step fellowships do not fit into the technological rationalism of service delivery models but represent a different kind of trans-formative framework. In the authors’ conception, recovery is the acquisition of the sober culture. Following the ideas of narrative therapists who assume that it is the clients who can teach us best the realities of their own lives, authors witnessed the learning processes of recovering (tovább…)

Megrendelés: Reflective Recovery - E-BOOK VERSION! E-BOOK @ HUF 1 800,00
2011-07-04 • Kategória: Rehabilitáció • Hozzászólások lezárva

Felépülés a betegségből

A pszichiátriai rehabilitáció kézikönyve

Robert Paul Liberman, MD

A mentális zavarok kezelése kapcsán napjainkban furcsán elszomorító helyzet állt elő: soha ekkora tárházzal nem rendelkeztünk a terápiás lehetőségek tekintetében, mégis a betegek csupán kis hányada jut megfelelő ellátáshoz. És ez nem csak Magyarországra igaz. Különösen problémás a nagy emberi erőbefektetést igénylő, hosszabb ideig tartó rehabilitációs kezelés és a megfelelő közösségi gondozás. A könyv ezen a területen nyújt praktikus és szemléletformáló segítséget. Az olvasó számára a szöveg néhol talán furcsán cseng, olykor modorosnak tűnhet; sokszor a terminológiának nincs kiforrott hazai megfelelője, hiszen arról a modern, pragmatikus, egységesített, vizsgálati adatokon és protokollokon alapuló angolszász megközelítésről van szó, ami itthon néhány modelltől eltekintve nem terjedt el. A munka alapjaiban viselkedésterápiás irányultságú, amelyet átsző és kiegészít a kisközösségek fontossága, a társadalmi reintegráció, az emberi méltóság, az önrendelkezés és a mentális zavarokkal küzdő emberek tisztelete. Az anyag mélysége, a szöveg részletessége, a gazdag illusztrációk és esetismertetések lehetővé teszik, hogy minimális előképzettséggel is feldolgozható legyen a könyv. Közel sem csak orvosoknak szól.

Letölthető betekintő! Letöltéshez kattintson a lenti linkre! (pdf)

Beleolvasó

Oldalszám: 588
Kiadás éve: 2010
ISBN: 978-963-9771-42-0
Bolti ár:
6000 Ft, internetről rendelve 4725 Ft

Megrendelés: Felépülés a betegségből könyv @ HUF 4 725,00
2010-12-15 • Kategória: Pszichiátria, Pszichológia, Rehabilitáció • Hozzászólások lezárva